Av- och ombokningsskydd

Ett av- och ombokningsskydd gäller för en biljett.

Vårt av- och ombokningsskydd säljs online samt via Scalateatern i Stockholm till ett pris av 50 kronor per biljett. Alla av- och ombokningar sker via Scalateatern i Stockholm.

Av- och ombokning upp till 14 dagar innan föreställning

Fri av- och ombokning gäller fram till 14 dagar innan föreställningen äger rum. Då återbetalas biljettpriset, exklusive serviceavgift samt kostnaden för avbokningsskyddet.

Av- eller ombokning mellan 14 dagar till 48  timmar innan föreställning


Vid avbokning återbetalas hela biljettpriset, exklusive serviceavgift samt kostnaden för avbokningsskyddet. Ombokning till nya biljetter gäller i mån av plats, och endast inom samma produktion. Vid ombokning betalar kund ny serviceavgift. Mellan 13 dagar till 48 timmar innan föreställning kräver vi giltig anledning till av- eller ombokningen. Giltig anledning är till exempel: att kunden, nära anhörig eller sällskap har drabbats av akut sjukdom eller dödsfall. Detta styrks med läkarintyg.

Efter 48 timmar innan föreställning gäller varken av- eller ombokningsskyddet.

Biljetterna lämnas intill Scalateatern efter att kunden kommit överens om att göra en av- eller ombokning.