Händer på våra scener

Datum & biljetter

Evenemangets datum är passerat

En kväll om hur vår värld och universum är sammankopplade

The Connected Universe

För första gången kommer Nassim Haramein till Stockholm och föreläser på Scalateatern den 16 april 2018.
Nassim är en schweizisk fysiker och kanske den mest inflytelserika självutnämnda forskaren som inspirerar stora publiker över hela världen med sina kunskaper om kvantfysik och hur vår värld och universum är sammankopplade.

På scen ser vi även Jörgen Tranberg, en doktor i komplementärmedicin vars specialområde är embryostadiet, människokroppens fysiologi, biologi och vårt hormonsystem samt hur allt detta påverkar oss i vårt dagliga liv. Vi får även möta Maria Carolina Tranberg Brühl, astronom från Colombia som sprider kunskaper om vårt universum på ett populärvetenskapligt och engagerande sätt. De tillsammans kommer bygga en bro mellan Micro och Macro Cosmos.

Många människor idag upplever att de saknar något, vi vill känna oss mer connectade och hitta sammanhang och syfte i livet. Vi lever i ett samhälle som sätter stor press på oss mentalt, fysiskt och psykiskt och vi längtar efter att få leva ett mer meningsfullt liv. Följ med på en spännande resa med Nassim, Jörgen och Maria Carolina som ger oss kunskaper, nycklar och verktyg så att vi kan förstå hur vi alla är fysiskt och energimässigt länkade till universum och till varandra. För att få en känsla av syfte och meningsfullhet behöver vi människor få tillgång till kunskapen och sedan följa vår egen vision.

Under kvällen erbjuds en unik möjlighet att förstå den vetenskapliga sidan av universums koppling till människans cellulära konstitution vilket leder till att du aldrig kommer att se på dig själv eller din värld på samma sätt igen.
“Vi är alla är en del av universum och vi kan lära oss mycket om oss själva genom den upptäckten.”

Presentation av talare:
Nassim Haramein, Schweiz, har i över 30 år forskat på kopplingar i fysik, matematik, geometri, kosmologi, kvantmekanik, biologi, kemi, samt antropologi och studier av antika civilisationer. Dessa studier har lett Nassim till banbrytande teorier, publicerade artiklar och patenterade uppfinningar som nu får internationellt erkännande och acceptans. 2015 öppnade Nassim ett laboratorium där han leder forskning och utveckling tillsammans med ett team av forskare och ingenjörer som tillämpar teorier för bland annat vakuumenergi och gravitationseffekter. Han turnerar också världen över som public speaker och släppte filmen “The Connected Universe” 2016.

Maria Carolina Tranberg Brühl, Colombia, är astronom och har studerat kvant- och relativistisk fysik. Maria Carolina Tranberg Brühl är den första latinamerikanska kvinnan som leder ett astronomiskt observatorium vid Instituzione Leonardo Da Vinci. Hon är medlem i en av de ledande astronomiska föreningarna; Association of Astronomers in Colombia (ASASAC). Hon är en författare och en erfaren public speaker. Hon verkar för att sprida förståelse för vetenskap och astronomi på ett lättbegripligt sätt.

Jörgen Tranberg, Sverige, har en Naturopathic Medical Doctor (NMD, ND) grad från USA och har varit aktiv som komplementär medicinterapeut i över 30 år. Han är även Kraniosakral Osteopat och utbildar i osteopati. Jörgen är författare och en erkänd föreläsare som engagerar och entusiasmerar stora publiker inom kvantfysik, kroppens hormonsystem, embryostadiet och hur allt detta påverkar oss. Hans brinner för att bygga broar mellan vetenskap och compassion.

Den världsberömda musiker- och TV-profilen, Ebbot Lundberg, underhåller oss med låtar från hans nyaläppta skiva

’The Connected Universe’ Talk

Nassim Haramein, Jörgen Tranberg and Maria Carolina Tranberg Brühl
Scala Theatre April 16 2018, at 5-9:30 pm

Come and join us for the exhilarating event. For the first time in Stockholm and the second time in Sweden, Nassim Haramein, a Swiss physicist, and maybe the most influential self-proclaimed scientist who explains the fascinating world of quantum physics is on stage at the Scala Theatre on April 16th.

Together with Jörgen Tranberg, a Swedish Naturopathic Medical Doctor who enthuses large audiences throughout the world with the interconnectedness of the body’s hormone system, the embryo stage and how all this affects us. And Maria Carolina Tranberg Brühl, a Colombian astronomer who is spreading the understanding of science and astronomy in a popular science context.

People in today’s world want to feel more connected. In the midst of an accelerated pace of living, many people hope that there is more to life than what they are experiencing on a day to day basis.

When you discover all of the ways that you are physically and energetically connected to the Universe, you will never look at yourself, or your world, the same way again.

These speakers will with their combined knowledge and engaging ways portray to the audience a sense of purpose and meaningfulness in life, through believing in a higher mission. To get there, we as humans need to follow our vision.

We offer you a unique opportunity to understand the scientific side of the Universe’s connection with your entire cellular constitution as they call the Micro vs Macro Cosmos.

“We believe we are all a part of the Universe and we all try to learn about ourselves through it.”

Presentation of speakers:

Nassim Haramein, Switzerland, has spent over 30 years researching and discovering connections in physics, mathematics, geometry, cosmology, quantum mechanics, biology, chemistry, as well as anthropology and ancient civilizations. These studies lead Haramein to groundbreaking theories, published papers and patented inventions in unified physics, which are now gaining worldwide recognition and acceptance. In 2015 Haramein opened a laboratory where he serves as the Executive Director of Research and Development. Here, Haramein leads teams of scientists and engineers applying his revolutionary theories and patents to resonance technologies that focus on vacuum energy and gravitational effects. He is also touring the world with public speeches and released the film ”The Connected Universe” in 2016.

Maria Carolina Tranberg Brühl, Colombia, is an Astronomer with studies in Quantum and Relativist Physics. Maria Carolina Tranberg Brühl is the first woman to lead an Astronomical Observatory in Latin America. She is a member of one of the leading Astronomy Associations; Association of Astronomy of Colombia (ASASAC). She is a writer and an Public Speaker with 20 years of experience. As such, she is devoted to spreading the understanding of science and astronomy  in a popular science context to a larger audience.

Jörgen Tranberg, Sweden, has a Naturopathic Medical Doctor (N. M. D., N.D.) degree from the US and has been active as a Complementary Medicine Therapist for over 30 years He is a Complementary Medicine Therapist and Craniosacral Osteopath who trains doctors, Osteopaths, Chiropractors and many other therapists. And has also been a inspirational speaker for both the public and the medical field. In the early 90s on, he was trained in the United States. Jörgen is an author and a recognized lecturer who engages and enthuses large audiences throughout the world with the interconnectedness of quantum physics, the body’s hormone system, the embryo stage and how all this affects us. His mission is to build bridges between science and compassion.

The world famous musician and television profile, Ebbot Lundberg, entertains us with songs from his newly released album

Arrangör: Connecting Universes
Sponsor: Academy Compassion

Närmast på Scala

MYIE

Ikväll 20:00
Läs mer

MINUTES LTR RELEASE

Ikväll 20:00
Läs mer

PetrINA

30 maj 17:30
Läs mer

PetrINA

30 maj 20:00
Läs mer