Händer på våra scener

Datum & biljetter

14 sep onsdag ons

Älskade Public service

I sitt första gemensamma scenframträdande diskuterar, dissekerar och debatterar de två före detta
Public service-medarbetarna Aron Flam och Jens Ganman den alltmer brinnande frågan om den statliga
mediaapparatens existensberättigande i det nya medielandskapet. Går det att föra en fri, öppen och
rättvis debatt i Sverige när staten via SVT, SR, presstöd och partistöd med ena handen sanktionerar och
lyfter fram utvalda röster och med andra handen kväser de som inte följer den utstakade
värdegrundsvägen? Med sina respektive erfarenheter som utgångspunkt ger Flam och Ganman sin syn
på den åsiktsinskränkning och likriktning som kännetecknar dagens Public service. Från scen bjuds
publiken på en redogörelse för hur statsmedia, historiskt och i nutid, kväser det fria samtalet och leder
oss ner i den avsmalnande åsiktskorridor som kantad av goda föresatser om objektivitet och
samhällsnytta är vägen till ett åsiktsmonopol ovärdigt en västerländsk demokrati.

100 min. inkl.paus

 

Närmast på Scala

Joel Schultz

18 aug 20:00
Läs mer

Liam Elion Quintet

18 aug 20:00
Läs mer

KEIM

19 aug 19:00
Läs mer

Räre Birds + POOLS

19 aug 20:00
Läs mer