Händer på våra scener

Datum & biljetter

Evenemangets datum är passerat

INSTÄLLT… After ski med EBBB!

Ställ av er skidorna och parkera sparken för gott!
Scalakällarens kultur och idrottsutskott har lämnat in en proposition för att avskaffa idrott helt och hållet, till att börja med för området runt Norra Bantorget med sträckning norrut till och med Tennstopet!
Idrotten har fastslagits ha negativ inverkan på invånarnas intresse för rusdrycker och synkoperad musik. Den senare har nyligen försetts med märkningen SAFT ”särskild anmärkningsvärd fri textur” och måste helt enkelt bibehållas samt lyftas fram.
Detta försök att på detta vis gynna musikformen görs med stöd av Kungahuset samt Tritonusakademien.

De inbitna EBBB-lyssnarna kommer att känna igen sig väl i konserten, dock må hända med en nyvunnen känsla av vällust för ett ädelt ändamål som detta!

Närmast på Scala

Bluespodden-prisgalan

Idag 15:00
Läs mer

HUR MÅR SVERIGE?

30 jan 19:00
Läs mer

HUR MÅR SVERIGE?

31 jan 19:00
Läs mer

Essäsläpp – Härlig är jorden

01 feb 17:00
Läs mer